Házirend

A területre gyalog, vízi úton és kerékpáron érkezők részére a bejutás térítésmentes.
Kerékpárt közterületen elhelyezni csak az erre kijelölt tárolóban lehet. Tárolón kívül falhoz, fához,
egyéb tereptárgyhoz támasztani tilos.
A gépjárművel érkezők az üdülőterületen belüli fizető parkolóhelyeket üzemeltetési időben hétfőtől
vasárnapig 0.00 órától 24.00 óráig várakozási díj ellenében vehetik igénybe. Közterületen,
gátoldalban tilos a parkolás.
A Körös-torokban tartózkodók a közterületek használata során, a kihelyezett szemétgyűjtőkbe
kötelesek a szemetet elhelyezni.
Az üdülőterület közösségi szolgáltatásait, valamint a partfürdőt bárki igénybe veheti, aki fertőző
betegségben nem szenved.
Zenélő és egyéb hangtechnikai eszközöket működtetni, énekelni, zajongni - napszakhoz igazodóan -
olyan hangerővel szabad, hogy az mások nyugalmát ne zavarja.
A partfürdő, a sétány, valamint az azt övező zöld felületek területére a partfürdő működési ideje alatt
állatot bevinni /vezetni, sétáltatni, fürdetni/ tilos (kivéve: vakvezető- és nyomozókutya).
A sétányon kerékpározni, motorozni, quadozni, egyéb gépi vagy elektromos meghajtású járművel-
kivéve a mozgássérültek által használt eszközöket- közlekedni tilos. Ezen szabály nem vonatkozik a
sétány mellett fekvő üdülők tulajdonosaira és vendégeire.
Az üdülőterületen táborozni csak a kijelölt kempingekben lehet. Ez érvényes a vízitúrák résztvevőire
is.
A közterületeken tilos tüzet rakni.
Az üdülőterületen található játszótereket gyermekek vehetik igénybe és csak rendeltetésnek
megfelelő célra használhatók.
Vízi járművek a strand vízfelületén nem közlekedhetnek, nem parkolhatnak.
Az üdülőterületen a kijelölt dohányzóhelyek kivételével tilos a dohányzás. A homokfövenyen tilos a
dohányzás.
Horgászni tilos a partfürdő partszakasza melletti vízfelületen, amíg a horgászhely 50-50 m-es
körzetében fürdőzők tartózkodnak.

Az üzemeltető